Kitab Al-Awamil [07.04.2]

"E-Book"

Alih Bahasa Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa 1.1
Wawacan Ki Sabar
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara 1 Sargah 3
Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara 1.5

"Naskah Kuno"

Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 5 Sargah 5
Serat Purusangkara [07.46]
Serat Sariwahhana [07.50]
Sadjarah Soemedang Djasa Kandjeng Pangeran Soeria Atmadja