Pustaka Dwipantaraparwwa Sargah 9 [07.95] Translit & Terjemahan

"E-Book"

Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara III.3 [07.59]
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara IV.3
Babulhak
Babad Dermayu 07.35

"Naskah Kuno"

Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 5 Sargah 5
Babad Cirebon No.Inv 07.34
Kitab Waruga Jagat
Mazhab Imam Syafei