Hikayat Syeh Abdulkodir Jaelani [07.108]

"E-Book"

Pustaka Nagara Kretabhumi 1.1
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara 5.1
Pustaka Dwipantaraparwa sargah 10
Sanghyang Raga Dewata

"Naskah Kuno"

Pustaka Pararatwan i Bhumi Jawadwipa 1.1
Kitab Fiqih [07.09.1]
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara III.4
Primbon