Hikayat Syeh Abdulkodir Jaelani [07.108]

"E-Book"

Babad Pajajaran [0729]
Kisah Nabi Yusup
Babulhak
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara 2.4

"Naskah Kuno"

Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara [07.31]
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara 5.3
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara P4S4
Serat Sariwahhana [07.50]