Mazhab Imam Syafei

"Naskah"

Pustaka Pararatuan i Bhumi Jawadwipa 1-2
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 3 Sargah 3
Riwayat Nabi Yusup AS. Putra Nabi Yakub AS. di Negeri Kanaan
Sadjarah Soemedang Djasa Kandjeng Pangeran Soeria Atmadja

"Naskah Kuno"

Bahjat al-Ulum Syarah al-Samarqandy [07.09.2]
Pustaka Dwipantaraparwwa Sargah 9 [07.95] Translit & Terjemahan
Tafsier Al-Jallalain
Al Quran Tulisan Tangan