Pustaka Nagara Kretabhumi 1-2

"Naskah"

Pustaka Nagara Kretabhumi 1-3
Carios Babad Awak Salira Pribadi Rasa Pangrasa Sorangan
Sadjarah Soemedang Djasa Kandjeng Pangeran Soeria Atmadja
Wawacan Pandita Sawang

"Naskah Kuno"

Fathu Al-Mubin bi Syarhi Ummi Al-Barahin [07.09.7]
Pustaka Dwipantaraparwwa Sargah 3
Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara [07.30]
Primbon